Tài Khoản VietComBank :

❂ Tên tài khoản: TRAN NGOC PHU

❂ Số tài khoản: 0071000788012

Tài Khoản Momo :

❂ Tên tài khoản Momo: TRAN NGOC PHU

❂ Số điện thoại : 0942557740

❂ TEAM BladeMu.Info Cám ơn các bạn đã ủng hộ để góp phần vào kinh phí duy trì và phát triển game .